5
9 november 2018 08:46 CET Press

Tibnor förvärvar Saniståls ståldistributionsdel

 

SSABs dotterbolag Tibnor förvärvar ståldistributionsdelen från Sanistål, Danmarks näst största ståldistributör. Förvärvet stödjer SSABs strategiska mål att stärka positionen på den nordiska hemmamarknaden. Den verksamhet som förvärvas hade under 2017 en försäljning om cirka SEK 1,8 miljarder.

”Förvärvet av Saniståls ståldistributionsdel befäster Tibnors nordiska närvaro genom att vi ökar vår marknadsnärvaro i Danmark, där vi för närvarande inte är så synliga. Produkterbjudandena kompletterar varandra bra och vi ser betydande potential för synergier”, säger Mikael Nyquist, chef för Tibnor. 

En central del i SSABs strategi är en ledande position på hemmamarknaden i Norden och Tibnor spelar en viktig roll för att upprätthålla denna position. Ståldistributionskanalen utgör mer än hälften av den totala stålmarknaden i Norden. Förvärvet kommer att förbättra Tibnors position i Danmark betydligt. 

I förvärvet ingår Saniståls moderna ståldistributionscenter (42 000 kvm) i Taulov samt tre säljkontor i Danmark och ytterligare ett säljkontor i Lettland. I samband med förvärvet kommer cirka 130 anställda att flyttas över till Tibnor.

Tibnor och SSAB räknar med årliga synergieffekter på cirka SEK 50 miljoner som ett resultat av förvärvet och som kommer att realiseras inom en treårsperiod. Förvärvet väntas också stärka plattformen för SSABs nordiska stålverksamhet och effektiviteten i rörelsekapitalsanvändningen. Tibnor förvärvar Saniståls ståldistributionsdel genom en inkråmsaffär till ett nettovärde om cirka SEK 630 miljoner. Förvärvet väntas bidra positivt till resultat och kassaflöde direkt efter att affären är genomförd.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Nyquist, VD för Tibnor, mikael.nyquist@tibnor.com, +46 70 539 29 29