5
12 juni 2018 12:34 CET

Fossilfritt stål snart en verklighet!

Att köpa stål tillverkat utan koldioxidutsläpp, går det? Svaret är nej, inte än, men nu växlar projekt HYBRIT upp, ett projekt som ska resultera i fossilfri tillverkning av stål och därmed sänka Sveriges koldioxidutsläpp med hela tio procent.

Stål är ett fantastiskt material, men tyvärr står produktionen för hela sju procent av världens totala koldioxidutsläpp. Anledningen är all den kol och koks som används i tillverkningsprocessen, och när nu efterfrågan på stål stiger riskerar även koldioxidutsläppen att göra det.

2016 gick SSAB*, LKAB och Vattenfall samman och bildade HYBRIT – ett samriskbolag som strävar efter att revolutionera stålproduktionen. Tanken är att undersöka hur den kol och koks som traditionellt används i stålframställning kan ersättas med vätgas, och resultatet kommer att bli helt unikt: en fossilfri ståltillverkningsprocess med näst intill inga koldioxidutsläpp alls. Bakom HYBRIT står Vattenfall, LKAB och SSAB*.

Efter en förstudie som gjordes 2016-2017 inleddes under våren 2018 nästa fas där en världsunik pilotanläggning planeras i svenska Luleå och Malmfälten. Pilotfasen beräknas pågå till 2024, och därefter planerar man att gå över i en demonstrationsfas mellan 2024 och 2035. Slutmålet är att den nya tekniken ska vara i bruk 2035. Under våren 2018 undersöktes också möjligheten att bredda projektet till Finland, där stål står för sju procent av de nationella koldioxid-utsläppen.

Prismässigt beräknas det fossilfria stålet bli cirka 20-30 procent dyrare än vid traditionell tillverkning. Men sjunkande priser på fossilfri el och ökade priser på koldioxidutsläpp på grund av EU:s utsläppsregler innebär att fossilfritt stål ändå kommer att kunna konkurrera prismässigt på en framtida marknad.

*Tibnor är ett dotterbolag till SSAB.

HYBRIT

Vad? Ett joint-venture-projekt skapat av SSAB, LKAB och Vattenfall. Svenska statliga Energimyndigheten bidrar med finansiering, hittills 60 miljoner SEK för forskning och utveckling och nära 20 miljoner SEK till planering av en ny pilotanläggning.

Syfte? Att ersätta kol och koks i stålframställning med vätgas och därmed kunna erbjuda stål tillverkat utan koldioxidutsläpp

Mål? Att kunna erbjuda en fossilfri tillverkningsprocess år 2035

 

Läs mer:

Projektets hemsida (på engelska) http://www.hybritdevelopment.com/

https://www.ssab.se/ssab/hallbarhet/hallbar-verksamhet/hybrit

https://www.ssab.se/ssab/nyhetsrum/nyhetsarkiv/2018/02/01/06/31/ssab-lkab-och-vattenfall-planerar-bygga-vrldsunik-pilotanlggning-fr-fossilfritt-stl