5
12 juni 2018 12:06 CET

Säkerhet handlar om att vi kan gå hem och fortsätta vårt normala liv

”Säkerhet handlar om att våra anställda ska kunna gå hem efter arbetsskiftet och fortsätta sitt normala liv. Det är vårt mål hos Tibnor och som vi jobbar kontinuerligt för ", säger Riikka Heiniemi, som ansvarar för EHSQ i Tibnor.

Säkerhetsarbetet i Tibnor kan delas upp i tre olika områden. Först är så kallad grundläggande säkerhet, vilket betyder maskiner, utrustning, material och metoder. Det här är arbete våra enheter har arbetat med i åratal och vi är ganska bra på det.

Nästa område är relaterat till mänskliga faktorer. Det här är ett kritiskt område eftersom våra anställda arbetar mycket med händenar, våra maskiner är kraftfulla och materialet som vi flyttar tungt. Olyckor kan hända snabbt om man förlorar fokus i några sekunder på fel plats och vid fel tidpunkt. Eftersom det här området handlar om vad som händer i människors sinne och det inte är konkret, är det ett utmanande område att arbeta med. Dessutom kan man kanske säga att de flesta av oss i branchen är bättre på att lösa tekniska detaljer så psykologi är kanske inte vår styrka. Men här är vi är inte ensamma, många företag satsar nu på den mänskliga faktorn så ny information finns tillgänglig.

Tredje området gäller oss alla, företagskulturen - hur vi arbetar när ingen ser. Detta område har förmodligen den största effekten om målet är att vara så god i säkerhet som möjligt. Å andra sidan, när vi arbetar för bättre företagskultur påverkar vi inte bara säkerhet, utan också kvalitet, produktivitet, kostnader och medarbetarnas välbefinnande.

Säkerhetsarbete är en "never ending story". Kanske känns det en kort tag att man har nått framsteg, men då inträffar en olycka och en person skadas. I säkerhet är det enda sättet att få resultat att involvera alla från topp till verkstadsgolv, arbeta hårt och vara konsekvent och grundlig. Med genvägar, eller önskan att saker förändras utan att vi gör några extra insatser, kommer vi inte att få de resultat vi vill ha.

Det känner vi till inom Tibnor och därför arbetar vi hårt och försöker verkligen fokusera på rätt frågor. "Det är vår hjärtefråga att kunderna får de  produkter och tjänster som överenskommits med hjälp av våra anställda som har arbetat på ett säkert sätt", sammanfattar Riikka.

Detta gör Tibnor för säkerhetens skull

Exempel 1:
På Tibnors enhet i Linköping stannar produktionen upp en gång varje vecka då alla medarbetare går en riskrond i 20–30 minuter. Sedan redovisar grupperna inför hela arbetsstyrkan vad man hittat, något som innebära att eventuella riskmoment skannas av kontinuerligt, rapporteras och åtgärdas.

Exempel 2:
SBO (säkerhet-beteende-observation). I Linköping och Eskilstuna går skyddsombudet in på en viss avdelning eller maskin och granskar hur maskinoperatören utför sitt dagliga arbete vid maskinen. Sedan sätter man sig ner och diskuterar tillsammans utifrån det som skyddsombudet noterat.

Exempel 3:
En gång om året har hela Tibnor en särskild säkerhetsdag där alla enheterna i alla länder ordnar egna program, allt från snabbkurser i hur man använder en skumsläckare till att göra en säkerhetsgranskning av kollegorna.

 


Riikka Heiniemi