5
8 juni 2018 13:55 CET

5 tips: minska dina transporters miljöpåverkan och spara pengar

 

Enligt forskningsprojektet Companion utnyttjades bara 43 procent av kapaciteten i lastbilarna i Europa år 2015. En siffra som skulle kunna fördubblas till 2025 med smartare styrning och koordinering i transportsystemet.

– Transportköpare har stora möjligheter att själva påverka fyllnadsgraden och med det sänka både klimatpåverkan och transportkostnader, säger logistikforskaren Kristina Liljestrand på Chalmers Industriteknik.

Kristina Liljestrand, Chalmers IndustriteknikHär är fem tips om hur du kan minska dina transporters miljöpåverkan och spara pengar.

 

1. Packa smart

Välj rätt förpackning – storlek, material och emballering. Det finns till exempel tekniska lösningar som mäter storlek och perforerar automatiskt så att kartongen anpassas till produkten, eller till och med skräddarsyr förpackningen för varje enskild produkt. Man kan även produktutveckla med logistiken i åtanke – ibland kan några millimeter avgöra om en produkt får plats på en EU-pall eller om den måste transporteras som specialgods.

2. Tidsstyr inte i onödan

Ta reda på om din kund verkligen behöver leverans direkt eller om det går att anpassa orderstorlek och tidsstyra avhämtning för att öka fyllnadsgraden och få färre hämtningar. Se även över dina egna leveransbehov – krav på korta ledtider gör att transportören måste ta höjd i planeringen, vilket skapar överkapacitet. Snäva tidsfönster gör det svårt att ruttplanera och samordna leveransen med andra kunders. Ställ inga onödiga krav.

3. Välj rätt transportör

Det går att ställa krav på både miljöbränsle och transportslag när man anlitar speditörer. Att omförhandla transportavtal spar ofta pengar och tvingar transportörerna att vässa sig, ofta leder en upphandling till kostnadsbesparingar på 10-tals procent. Titta också på transportörens terminalstruktur och jämför med dina behov. Att byta till en transportör med mer passande terminalstruktur kan spara många mil – och därmed kostnader.

4. Samverka

Skaffa överblick över ditt transportsystem och identifiera bristerna för att förbättra material- och informationsflödena – internt och externt. Ta även reda på vilka företag som finns i närheten och hur deras transportflöden ser ut. Ofta finns det synergier och möjlighet att minska tomtransporterna om man kan utnyttja samma transportör eller till och med förhandla transportavtal ihop. Med gemensamma krafter får man också mer att säga till om kring avhämtningstider, rutter och transportslag.

5. Tänk cirkulärt

För att skapa förutsättningar för hållbar konsumtion måste företagens affärsmodeller bli mer cirkulära, alltså se till att produkter och material används längre. Detta gäller allt från insamlingssystem med många involverade företag för att uppnå stordriftsfördelar till korta kedjor som möjliggör transparens och enkelhet. Se till att du förstår dina kunders behov och hur dina produkter används och återvinns, då skapas förutsättningar till förbättring för alla i kedjan.

 

Bild: Kristina Liljestrand är logistikforskare vid Chalmers Industriteknik.
Foto: Chalmers Industriteknik