5
11 april 2018 09:07 CET

Mångfald i Tibnor – målet är att öka andelen kvinnor i företaget

Det pratas mycket om mångfald, men vad betyder det? För att uttrycka det enkelt: i ett organisatoriskt sammanhang betyder det alla kvaliteter och egenskaper som skiljer de anställda från varandra (t ex  ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, utbildning, civilstånd och sexuell läggning). I arbetslivet, kan man se att mångfald ger ökad tolerans och kan i allra högsta grad leda till kostnadsbesparingar när t ex frånvaro och motvilja att byta arbetsplats minskar. Att rekrytera nya människor kan också bli enklare.

Vi på Tibnor är övertygade om att mångfald berikar vår affärsverksamhet och företagskultur. Vi jobbar nära kunder och leverantörer över hela världen. För att vi ska kunna möta deras behov på bästa sätt behöver vi ha en förståelse för deras förhållningssätt och kultur. På samma sätt har vi medarbetare inom bolaget från olika geografier, med olika kompetenser och erfarenheter, som jobbat olika länge i bolaget och som består av både män och kvinnor. Som bolag strävar vi efter att alla våra medarbetare ska ha lika möjligheter att utvecklas inom bolaget och känna sig inkluderade på arbetsplatsen.

Kristiina Sotka, ansvarig för Tibnors HR & Kommunikation säger: "I Tibnor är ett av våra konkreta mål för mångfald att öka andelen kvinnor i företaget. Vårt mål är att 20% av våra chefer år 2020 är kvinnliga istället för nuvarande 17%. Det gör mig glad att målet redan har uppnåtts i Danmark, Baltikum och Sverige, och ett bra exempel är  Susanne Salomaa, ansvarig för produktionen i Norsa, Köping."


Kristiina Sotka