5
16 mars 2018 11:37 CET

När den mänskliga faktorn är riskfaktorn


Även om alla håller med om att säkerhetsarbete är viktigt kan det i det dagliga arbetet vara lätt att glömma riskerna.


”Säkerhet är viktigt för att alla anställda ska kunna gå hem hela och friska när arbetsdagen är slut”, säger Valtteri Hirsi, ansvarig för kvalité och säkerhet för Finland och Baltikum i Tibnor.

Liksom inom annan metallindustri, där man lyfter tunga föremål och hanterar vassa ytor, finns det risk för bland annat klämskador och skärsår.

”Våra processer är inte så komplicerade, men visst finns det risker. Och då i första hand inom produktionen. Trots att vi investerat i utrustning för att göra arbetsplatsen så säker som möjligt kan det ibland uppstå farliga situationer”, säger Valtteri.

Nyligen beslöt enhetsledningen till exempel att strypa maxhastigheten på trucken.

”Vi hade problem med att truckförarna ibland körde för fort på området. Det hjälpte inte att vi upprepade gånger uppmanade dem att hålla sig till hastighetsbegränsningen. Vi var tvungna att göra ett tekniskt ingrepp på trucken för att se till att hastighetsbegränsningarna inte överskreds”, berättar Valtteri. Han påpekar att säkerhetsarbete egentligen inte ska styras uppifrån: ”Det bästa är om personalen kommer till insikt tillsammans.”

På Tibnors säkerhetsdag i höstas ordnades en säkerhets audit*, så att de som till vardags jobbar på linje 1 bedömde personalen på linje 2 och vice versa.

”Vi behöver hela tiden stärka tänkandet kring säkerhet på hela området. Det är bra att vi känner till varandras arbete och att alla tränar på att identifiera risker”, summerar Valtteri till slut.


* En extern bedömning av en verksamhets kvalitet.
 

Valtteri Hirsi