5
6 juni 2017 08:02 CET

Tibnors steel service center i Seinäjoki i Finland är störst i Norden i bearbetning av komponenter

Investeringen på 6 miljoner euro i Tibnors steel service center i Seinäjoki, Finland, är nu färdig. Den officiella öppningsceremonin i Seinäjoki är den 6 juni 2017. Efter ombyggnaden är Seinäjoki Nordens största produktionsenhet specialiserad på bearbetning av stålkomponenter i Norden.

Tibnor levererar stål och metaller till industrin i Norden och Baltikum och erbjuder ett komplett utbud av stål, metaller och relaterade bearbetningstjänster. Bearbetning av materialet innebär att stål- och metallprodukterna och komponenterna kan användas direkt i kundernas produktion, utan ytterligare förberedelse. Tibnor har fem bearbetningsenheter i Sverige, 3 i Finland, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen. 

– I Seinäjoki har vi cirka 200 anställda. Vi tillverkar komponenter till både stora och små kunder, allt från färdigskurna komponenter för bil- och byggindustrin till specialbeställda komponenter för engångsobjekt. Seinäjoki är en komplett anläggning med tio stora kantpressar för bockade detaljer och ett 30-tal skärmaskiner. Med ökad ny kapacitet kan vi erbjuda våra kunder i Norden och Baltikum ännu större flexibilitet och högre servicegrad, berättar Fredrik Haglund, ansvarig för Parts Business funktionen i Tibnor till vilken Seinäjokienheten hör.

Fördelen för kunderna är ökad flexibilitet och bättre möjligheter att reagera på kvalité och kundbehov. När alla skärningstjänstera och bockningsmaskiner är under samma tak, så sparar det tid. Och när utrymmet för innelager ökar, så kommer kvalitén av lagrade produkter bli bättre. Flexibiliteten mot kunder stiger också när vi har komponenter och plåt på samma ställe.

– Vår kapacitet i komponentproduktion ökar speciellt i bockning och gas samt plasmaskärning. Vi kan också erbjuda rullformning under samma tak, fortsätter Fredrik Haglund.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Haglund
Ansvarig för Parts Business i Tibnor
mobil: +46 70 388 15 52
fredrik.haglund@tibnor.com

Bearbetning av stålkomponenter

Tibnors steel service center i Seinäjoki i Finland är specialiserad på bearbetning av stålkomponenter.

 

Jevgeni Salagin mäter kundens stålprofil

Jevgeni Salagin mäter kundens stålprofil i Seinäjoki steel service center i Finland.

 

Tibnor förser industrin i Norden och Baltikum med stål och metaller. Vi är samlingspunkten för smartare lösningar, där vår kompetens och potential möter våra kunders och leverantörers. Tillsammans gör vi den nordiska industrin ännu starkare. Tibnor är ett dotterbolag till SSAB. Vi har 1100 anställda och finns i 7 länder. År 2016 omsatte vi 6,9 miljarder SEK. För mer information: www.tibnor.se