5

Kvalitet och miljö

 

Tibnor är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001. Våra anläggningar i Köping, Eskilstuna och Lanna har också certifikat  EN 1090-1 och vår ILF anläggning i Linköping är godkänd enligt SBS. Vårt ledningssystem innehåller dokument som säkerställer bra kvalitet och miljötänkande.

Certifikat finns för nedladdning nedan.

Kvalitet

Tibnor arbetar för att ständigt förbättra verksamheten genom vår ledningsfilosofi SSAB One. Varje person är delaktig och ansvarig att hitta och aktivt arbeta med avvikelser och förbättringar i processerna.

Miljö

Tibnor ska bidra till en långsiktigt positiv utveckling med hänsyn till miljön. Vi förbättrar ständigt våra processer i syfte att minimera miljöpåverkan bl.a genom att öka fyllnadsgraden på transporter. Vi ställer krav på att våra anlitade transportörer har minst Euro 5 och på så sätt minskar vi utsläpp CO2. 

Vi har sedan 2012 certifikat för tillverkningskontroll (FPC) enligt EN 1090-1 vilket innebär att vi kan CE-märka de produkter som hanteras och produceras i anläggningarna.  Vi har valt att visa vilka produkter som är CE-märkta på våra följesedlar och i vår kundportal.

Materialleverantören är den som CE-märker produkten, så när du behöver en prestandadeklaration till din lagerorder kontaktar du din säljare. Säljare behöver ditt ordernummer samt positionsnummer för att enklast kunna hjälpa dig. Tibnors/ Plåtdepåns/Tappers/Linköpings Ståls egna prestandadeklaration kan du alltid ladda ned här och det är den du behöver om Tibnor /Plåtdepån/Tappers/Linköping Stål har bearbetat materialet på något sätt, exempelvis genom kapning.

Certifikat EN 1090 SE Tibnor AB

Certifikat EN 1090 EN Tibnor AB

Certifikat EN 1090 SE Tappers Stål & Metaller AB

Certifikat EN 1090 EN Tappers Stål & Metaller AB

Prestandadeklaration Tibnor (SE)

Prestandadeklaration Tibnor (EN

Prestandadeklaration Tappers Stål & Metaller AB (EN)

Att tänka på när du beställer från Tibnor

Svensk byggstålskontroll. SBS-märket står för att de svenska byggreglernas krav på Boverkets och Trafikverkets myndighetsområden är uppfyllda.

SBS produktcertifikat Tibnor Linköping

SBS produktcertifikat Tibnor AB

En kemikalielagstiftning för EU.

REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning.

REACH

Hur berörs Tibnors produkter av direktivet? Genom RoHS 2-direktivet (2015/863/EU) begränsas användning av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i nya elektriska- och elektroniska komponenter som släpps ut på marknaden efter 1 juli 2006. Från 2013 har detta direktiv införlivas i svensk lagstiftning med Förordning (2012:861).

RoHS

Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. Enligt amerikansk lagstiftning ”Dodd-Frank Act” ska amerikanska företag redovisa varifrån de köpt de fyra mineraler – Tenn, tental, wolfram och guld. Dessa mineraler utvinns till en stor del i Kongo-Kinshasa och nio kring liggande länder, där pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera pågående konflikter.
EU-kommissionen har lagt fram ett liknande förslag som kräver rapportering av de så kallade konfliktmineralerna även i EU.

Conflict Minerals

REPA har till uppgift att erbjuda företag en möjlighet att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar. Tibnor har anslutet sig till REPA och betalar förpackningsavgifter, som finansierar insamlingen och återvinningen av förpackningar. 

FTI Anslutningsbevis 2016 sv

FTI Certificate Eng 2016