5

Mångfald på Tibnor

På Tibnor respekterar vi alla och accepterar inte att någon blir sämre behandlad på grund av kön, sexuell läggning, ras, etnisk bakgrund, ålder, religion eller övertygelse.

Vi är övertygade om att mångfald berikar vår affärs- och företagskultur. Som en del av SSAB-koncernen arbetar vi nära kunder och leverantörer i hela världen. För att på bästa möjliga sätt kunna uppfylla deras behov måste vi förstå allas synsätt och kultur. Likaså anställer vi män och kvinnor från olika geografiska områden, människor som har olika kompetenser och erfarenheter och som har arbetat hos oss under olika tidsperioder. Som företag strävar vi efter att ge alla våra medarbetare lika möjligheter att utvecklas inom företaget och att känna sig inkluderade.

 

Tillbaka till föregående sida