5

Lean är vägen framåt

På Tibnor utvecklar vi kontinuerligt våra arbetssätt utifrån vår lean filosofi “SSAB One”. Ständiga förbättringar innebär konstant lärande och dagliga förbättringar.

Vi måste ständigt förbättra oss för att hålla oss relevanta på marknaden - för våra kunder, våra medarbetare och för samhället. Hur säkerställer vi det? På Tibnor utvecklar vi våra arbetssätt utifrån vår lean filosofi “SSAB One”. Vi arbetar på detta sätt i alla team och i alla länder för att säkra Tibnors konkurrenskraft, eliminera slöserier i våra flöden, öka effektiviteten i våra arbetssätt och processer och för att skapa engagemang bland alla medarbetare som medverkar i det arbetet.

I stort sett har alla våra team, i alla länder, dagliga eller veckovisa möten för att hantera teamens arbetsbelastning och för att hitta avvikelser och förbättringsområden. Vi fokuserar också på problemlösning i alla team för att förbättra det så kallade “normalläget”. Tanken är att använda allas kunskap för att bli bättre tillsammans. Det är så vi skapar engagemang på Tibnor.

 

Tillbaka till föregående sida.