5

Hållbarhet är en central drivkraft för Tibnors verksamhet

På Tibnor har vi tre fokusområden inom hållbarhet på samma sätt som SSAB, vårt moderbolag:

  • Hållbar verksamhet
  • Hållbart erbjudande
  • Ansvarig partner

Hållbar verksamhet

Hållbar verksamhet innebär att vi arbetar för att minska miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi har bland annat initiativ på gång för att öka fyllnadsgraden i våra transporter och minska energiförbrukning och skrot.

Hållbart erbjudande

Hållbart erbjudande innebär att vi är mer uppmärksamma på våra produkters och tjänsters miljö- och samhällspåverkan där vi bland annat fokuserar på lokal anskaffning. Vi erbjuder bland annat SSABs avancerade höghållfasta stål och seghärdade stål som är starkare, lättare och även mer hållbara.

Vi är stolta över att vara en del av SSAB-koncernen, som har inlett en hållbarhetsresa som revolutionerar stålet under hela dess livscykel – från tillverkning till slutanvändning och med en återvinningsgrad på 100 procent. Idag släpper SSABs masugnar ut 7 % mindre CO2 än genomsnittet i EU, men SSAB vill mer än så. Genom innovationer i HYBRIT-projektet kommer ståltillverkningen att vara fossilfri år 2045. Läs mer på SSABs webbplats.

Ansvarig partner

Fokusområdet ansvarig partner innebär att vi har pågående initiativ inom hälsa och säkerhet men även kopplade till mångfald och affärsetik.

 

Tillbaka till föregående sida