5

Våra kunder

Tibnor har cirka 10.000 kunder i Norden och Baltikum. Våra vanligaste kunder är verkstadsindustrier, fordonstillverkare och byggindustrin samt underleverantörer till dessa.

Vi är med och löser de skiftande utmaningar som våra kunder kan ställas inför när det gäller stål och metaller. Oavsett om det handlar om att säkra volymer och flöden för serietillverkning under flera år eller klara krävande tidskrav i samband med projekt inom bygg- eller processindustrin. På så sätt har vi alltid ett erbjudande som matchar kundens behov.

Vi kan ge råd i materialfrågor, vi gör förberedande produktionsmoment och väljer i samråd med kund de logistik- och administrationslösningar som bäst passar deras behov.
Många kunder använder oss också som den snabba och effektiva leverantören av stål och metaller med korta ledtider från våra lager- och produktionsanläggningar.

Vårt mål är att alla våra kunder ska känna att de är viktiga, oavsett deras storlek eller behov.

Välkommen till Tibnor!

Läs mer om våra kunder