5

Certifikat

 

EO Stål bygger sin verksamhet på ett kvalitetssystem som reglerar:

  • vad som ska göras
  • hur det ska göras
  • när det ska göras

Vårt mål är att allt ska vara rätt.

Vårt kvalitets- och miljösystem är certifierat enligt SS-ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) vilka innehåller rutiner, kontroller och regler som säkrar kvaliteten i våra produkter och tjänster.

EO Stål ska bidra till en långsiktigt positiv utveckling med hänsyn till miljön. Vi tillämpar konsekvent en miljöpolicy i syfte att minimera miljöbelastningen. Det är en policy som ställer höga krav på både oss själva och våra samarbetspartners

Certifikat

Certifikat för ISO 9001 (kvalitet) -  14001 (miljö) är utfärdat av Lloyd’s Register Quality Assurance. 

ISO 9001- 14001, svenska

ISO 9001 - 14001, engelska

CE-märkning

Från 1 juli 2014 ska verkstäder och entreprenörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål til byggarbetsplatser vara certifierade enligt SS-EN 1090-1 
Tibnor är sedan årsskiftet certifierade enligt den nya standarden
.

SS-EN 1090-1 och CE-märkning berör på olika sätt alla stålaktörer i byggindustrin. Allt ifrån produktion av bärverksdelar till tillverkning av bärande komponenter och byggsatser som levereras till en byggarbetsplats och monteras in i ett byggnadsverk. 

Certifikatet gäller i hela EES-området, det vill säga EU-länderna samt Norge, Lichtenstein och Island. Certifikatet ska utfärdas av ett anmält organ (Notified Body), Tibnors certifikat har utfärdats av A3 Certfication AB efter granskning av  SWEDAC. Aktörerna har till den 1 juli 2013 på sig att CE-märka alla bärverksdelar i stål som levereras till byggarbetsplatser, därefter blir det obligatoriskt. 

EO ståls certifikat avser bearbetning i anläggningar av CE-godkända produkter, med tillverkningstoleranser enligt EN 1090-2. Kravet är att certifikatet utvärderas årligen. 


Mer info hittar du på www.sbi.se