5

5 vanliga misstag inom bearbetning

 

1. För lite resurser

Du saknar tillräckliga resurser för att bearbetningen ska bli så bra som möjligt – från lämpliga maskiner till rätt kompetens. När ett företag saknar de nödvändiga resurserna för att bearbeta sina komponenter kan det leda till sämre lösningar som fördröjer produktionsprocessen, försämrar produkten och slutligen vinsten. Genom att outsourca bearbetningen kan du få in extra kompetens om bearbetning samt kapacitet att genomföra den snabbt och effektivt.

2. Dolda kostnader

Förberedande bearbetning utan rätt resurser kan leda till dolda kostnader. Transport, lagring och svinn kan snabbt uppgå till betydande summor. Lägg därtill underhåll av maskiner för bearbetning, samt utbildning av specialiserad personal. I och med att den förberedande bearbetningen ligger tidigt i produktionsprocessen har den ett stort inflytande på resten av arbetet. Genom att outsourca bearbetningen till en expert, kan du till exempel få professionellt blästrade komponenter, vilket dessutom bidrar till att öka trivseln på arbetsplatsen. Genom outsourcing slipper du dolda kostnader och trista överraskningar.

3. Felaktiga ritningar

Små misstag inom revisionen av ritningar kan leda till stora problem. Du behöver konstant utveckla dina produkter, men här finns det även en hel del risker som kan uppstå. Små misstag när dokumentationen revideras kan leda till att du tillverkar felaktiga komponenter som går direkt till återvinning. Det finns inget sätt att helt gardera sig mot revisionsmissar, men det finns sätt att avsevärt minska risken för att något ska gå fel.

Genom att outsourca förbearbetning till en kunnig partner får du in sakkunniga som granskar alla revisioner och kan bidra till att eventuella fel upptäcks innan komponenterna tillverkas. Du slipper överraskningar som ett borrhål som hamnat på fel plats eller en komponent som blivit för liten.

För små maskiner

Att försöka tillverka stora komponenter med små maskiner innebär ofta problem. Många företag har inte kapacitet att tillverka komponenter som är tillräckligt stora i ett enda stycke och tvingas istället att foga samman mindre bitar. Det kan göra att kostnaderna ökar och projekten drar ut på tiden.

Om du outsourcar din bearbetning till en pålitlig partner blir detta inget problem. Tibnors största maskiner kan hantera stycken på upp till 16 meter.

Ofullständig kunskap

Det är svårt att ha fullständig specialistkunskap om all sorts förberedande bearbetning. Du vill kunna fokusera på din kärnkompetens, din huvudsakliga produktion. Till exempel kan det hända att du använder laserskärning när det skulle räcka med plasmaskärning, eller kanske inte känner till fördelarna av bockning kontra svetsning. Eller helt enkelt inte kommer att tänka på fördelarna med färdigt målade, borrade, blästrade eller rullformade komponenter.

Det är få personer som har kapacitet att hantera en komplicerad produktionsprocess på egen hand från början till slut och det underlättar om ett företag kan få tillgång till extern kunskap utifrån.