text.skipToContent text.skipToNavigation
Produktinformation

1.4539 (SS 2562, Outokumpu 904L) är ett höglegerade austenitiskt stål med mycket god korrosionsbeständighet i aggressiva miljöer typ havsvatten och syror, speciellt svavelsyra. Stålet innehåller 20% krom, 25% nickel, 4,5% molybden samt ett par procent koppar. Kolhalten är låg, som högst 0,02%. Hållfastheten är något högre än för ”ordinära” austenitiska stål såsom 1.4307 och 1.4404 men inte lika hög som för 1.4547.

I form av rundstång är 1.4539 standardiserat i SS-EN 10088-3. Standarden omfattar kallbearbetad rundstång med diameter t o m 160 mm. I vårt program är stången maskinbearbetad upp till 150 mm diameter.

Efter att ha ursprungligen utvecklats för att motstå angrepp från svavelsyra, har användningsområdet för 1.4539 utvidgats tack vare dess allmänt god härdighet mot angrepp från aggressiva kemikalier samt resistens mot punktfrätning och spaltkorrosion i kloridmiljö, typ havsvatten. Dessutom ger den höga nickelhalten beständighet mot spänningskorrosion i kloridhaltig miljö, som annars är en risk med lägre legerade sorter såsom 1.4307 och 1.4404. Materialet kommer till användning inom kemisk industri samt i de marina och offshore segmenten. I stångform är 1.4539 lämplig för maskindelar som utsätts för aggressiva miljöer såsom havsvatten eller aggressiva kemikalier.

Stålet går att svetsa så länge alltför hög värmetillförseln undviks och ett lämpligt tillsatsmaterial har valts. Kallformningsoperationer kan normalt utföras utan svårighet. Maskinbearbetning av 1.4539 är allmänt ganska besvärlig eftersom stålet deformationshärdar kraftigt som måste tas i beaktande då bearbetningsparametrar, till exempel skärdjup, ska väljas. Bearbetningen underlättas av för ändamålet anpassade verktyg.

Ytbeskaffenhet på maskinbearbetad 1.4539 i lager är 2B såsom den definieras i SS-EN 10088-3. Maskinbearbetning, ofta genom skalsvarvning, företas efter att den varmvalsade stången har glödgats; sedan utjämnas svarvmärken under efterföljande riktning. Ytfel är således borttagna. Diametertoleransen är k12 enligt ISO 286 - 2 som är en noll-plus-tolerans. Med andra ord är diametern marginellt större än den nominella. För övrigt har maskinbearbetad rostfri stång bra rakhet med pilhöjd som högst 0,001 x längden.

Produktdetaljer
Stäng Snabborder
Stäng Bearbetningsalternativ

Välj kapningstyp

Notera: Pris för kapning och ytbehandling tillkommer i varukorgen.
Stäng Leveransalternativ
Dagens datum Valt lev. datum Tillgängligt lev. datum

Logga in

Jag har glömt mitt lösenord

Det glädjer oss att du vill bli kund hos oss. För att du som företagskund ska kunna handla av oss behöver du ansöka om ett kundkonto.

Ansök om kundkonto

*Notera att vi enbart säljer till företagskunder, tyvärr ej till privatpersoner. Ansökningar utan organisationsnummer kommer ej att behandlas.