Varmvalsad bandplåt

Varmvalsad plåt förekommer i praktiskt taget alla slag av stålkonstruktioner, t ex fartyg, byggnader, broar, maskinkonstruktioner, fordon, lyftanordningar, behållare med mera.

Varmvalsad plåt tillverkas därför i en mängd olika stålsorter, som var och en svarar upp mot sitt användningsområde. De varmvalsade stålkvaliteterna tillverkas i flera olika hållfasthetsklasser, där stålets egenskaper grundläggs redan i flytande form genom tillsatser av legeringsämnen. Man kan grovt dela in de varmvalsade stålen i:

  • Konstruktionsstål – främst för statiska applikationer.
  • Kallformningsstål – med förbättrade kallbockningsegenskaper.
  • Presstål – mjuka stål avsedda för drag- eller sträckpressning.
  • Härdbara stål – som kan härdas till större hårdhet


Plåten levereras i rullform, som spaltade band eller som formatplåt. I regel levereras plåten med normal valsyta, vilket kan betyda att den har ett tunt oxidskikt på ytan (s.k. valshud). Plåten kan också levereras betad, där valshuden har avlägsnats genom syrabehandling.
 

Varmvalsad bandplåt

Med varmvalsad bandplåt avses i Sverige kontinuerligt valsad plåt från 2 till 16 mm med en maximal bredd av 1600 mm. Utanför Sverige tillverkas både tjockare och bredare plåt enligt detta produktionssätt.

Konstruktionsstål

Stål med garanterade egenskaper för svetsning och hållfasthet. Slagseghet garanteras enligt norm. Användningsområde är konstruktioner med måttliga krav på bockbarhet.

Tryckkärlsstål

Tryckkärlsstålen är avsedda för konstruktioner som till exempel slutna behållare. Stålen skall vara godkända enligt Tryckkärlskommissionens tryckkärlsnormer. Användningsområde är olika trycksatta behållare.

Kallformningsstål

Stål med snäv egenskapsspridning och garanterad bockbarhet. Domexstålen från SSAB har mycket goda kallformningsegenskaper.

Pressplåt

Varmvalsad pressplåt avsedd för djupdragning. Mycket goda formningsegenskaper. Används för både drag- och sträckpressning.

Borstål

Borlegerade stål avsedda för seghärdning. Jämfört med legerade stål har borstålen många fördelar, till exempel bättre formbarhet, svetsbarhet och seghet i ohärdat tillstånd. Ger ofta lägre materialpris.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use