Vägräckesbalk

Vi erbjuder kompletta system av väg- och skyddsräcken.

Läs mer i "Vägräckesbalk".

 

  • W-profil med användningsområden som allmän väg och motortrafikleder.
  • Kohlswa med användningsområden som allmän väg och vid industrier.
  • Mini-W med användningsområden som allmänna parkeringar och vid industrier.


Läs mer under Informationsmaterial, ”Vägräcken. Vägräckesbalk Kohlswa, W-profil och Mini-W”.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use