Tjänster

Direktlager för snabba leveranser

På Tibnors centrallager för specialstål i Eskilstuna lagerför vi 10 000 ton i form av stång och ämnesrör. Sortimentet är ett av norra Europas mest omfattande när det gäller antalet stålsorter. Din leverans av icke produktionsanpassat material är normalt på plats inom 48 timmar från beställning. I Eskilstuna ligger även Tibnors centrallager för rostfri stång, metaller i form av rör och stång samt rostfria rör.

Kvantitet och kvalitet

Vi är bra på både volymer och toleranser. Flera av våra 26 maskiner är dubbleringar. Det gör att vi alltid har kapacitet att leverera en beställning på kort tid, oavsett ordertyp och storlek. Många av våra kapar klarar längdtoleranser på ±0,25 mm. På vissa maskiner – till exempel våra modernaste klingkapar – är toleranserna ännu lägre.

Färdigvarulager minskar ledtiden

Utnyttja vårt färdigvarulager om du vill minska trycket på ditt eget materiallager. Här håller vi produktionsanpassade komponenter redo för din tillverkning. Det minskar ledtiderna till max 24 timmar efter order. Vi kan även lagerföra material som vidareförädlats hos tredje part.

Vi möter dina kvalitetskrav

Vi är certifierade enligt SS ISO 9000, samt miljöcertifierade enligt ISO 14001. Även om vi inte själva är certifierade enligt fordonsindustrins standard QS 9000, har vi inga problem att möta de krav som gäller för denna standard. För vissa kunder genomförs såväl riskanalys och processdokumentation som testproduktioner för att garantera att vi blir en kvalitetsmässigt fullödig del av deras produktionssystem.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use