Svetsade rör

Svetsade rör används inom industrin när det gäller transport av vätskor eller gaser. Exempel på användare är kemisk och petrokemisk industri, pappersbruk, offshore, samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Tibnor erbjuder ett mycket brett sortiment svetsade rör i olika dimensioner och stålsorter. Det kan vara glödgade/betade, slipade och blankglödgade rör.

Vår huvudleverantör är Outokumpu Stainless Tubular Products. Vi produktionsanpassar rör efter kundernas specifikationer i våra kapcenter.
 

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use