SteelPro Academy

SteelPro Academy är ett långsiktigt tränings- och utvecklingsprogram för Tibnor AB och SSAB EMEA:s medarbetare.
Genom detta vill vi försöka åstadkomma annorlunda och värdefulla möten med våra kunder och leverantörer. För att uppnå det tränar vi också medskapande och större förståelse i det mänskliga mötet internt. Vår syn är att olika kunskaper hos våra medarbetare i nära samspel med kundens och leverantörens bäst bygger utvecklande och värdefulla affärer.

 

 
 

 

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use