Stång

Stång (på eng = Merchant Bars) är ett samlingsnamn för klenare profiler – mer eller mindre komplexa – utvecklade för att bära mekanisk last eller för allmän konstruktion.

Rundstång

Homogen stång med cirkulärt tvärsnitt.

Fyrkantstång

Homogen stång med kvadratiskt tvärsnitt.

Plattstång/Universalstång

Plattstång är en homogen stång med rektangulärt tvärsnitt. När bredden är större 150 mm kallas den ofta för universalstång.

Vinkelstång

Profilstång med ett tvärsnitt liknande ett L. Kan vara liksidig eller oliksidig.

T-stång

Profilstång med ett tvärsnitt liknande ett T.

U-stång

U-profil med mindre dimension än 80 mm kallas U-stång. Tekniskt sett en klenare UNP-balk.

Räls

Profil avsedd att köra hjul på. Vi lagerför travers- och kranräls.

Övrig stång

Kantstål för durkplåt.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use