Legerad stång

Stål som genom en högre legeringshalt och värmebehandling får hög hållfasthet.

Används till detaljer i konstruktioner som utsätts för mer påkänningar och detaljer som eventuellt skall värmebehandlas.

Seghärdningsstål

Stål som levereras i seghärdat utförande. Exempel på stålsorter är 2541-03, 2244-05 och 2225-03/05.

Sätthärdningsstål

Stål som levereras i obehandlat utförande. Ett exempel är 16NiCrS4.

Kullagerstål

Genomhärdade stål som levereras i glödgat utförande. Lämpligt för applikationer som till exempel kullager och i vissa typer av verktyg.
 

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use