Kärnvärden

Vi värderar enighet

Tillsammans är vi starkare och mer handlingskraftiga. Som kund får du en starkare samarbetspartner.

Vi värderar affärsmässighet

Vi har professionella och långsiktiga affärsrelationer som vilar på ömsesidigt förtroende. Vi värderar och utvecklar därför ständigt våra affärer och arbetar med en tydlig affärsetik där vi ställer höga krav på vårt eget agerande.

Vi värderar trivsel …

… för både medarbetare, kunder och leverantörer. Medarbetare som trivs gör ett bra arbete. Genom att göra ett bra arbete får vi våra kunder att trivas. Det ska vara roligt och trivsamt att göra affärer med Tibnor.

Vi värderar kvalitet …

… i allt vi gör och väljer därför kompetenta medarbetare och starka samarbetspartners som tillför våra kunders verksamhet positiva värden. Tibnor ska alltid uppfattas som trovärdigt och pålitligt – det är en grundförutsättning för våra fortsatta gemensamma framgångar.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use