Kallvalsad plåt

Kallvalsad plåt används inom många olika applikationsområden där det krävs tunnare plåt och där produkterna i regel skall lackeras eller på annat sätt ytbehandlas.

Fordon, kylskåp, lysrörsarmaturer, el- och vattenradiatorer är några exempel på produkter tillverkade av kallvalsad plåt.

Materialet är lätt att forma och sammanfoga och har fina ytor för vidare ytbehandling. Genom formning kan tunnplåten förstyvas och få ökad stadga och bärförmåga.

Den kallvalsade plåten framställs i olika stålsorter med avseende på bearbetningsgrad och användningsområde, dimensionsområdet är vanligtvis upp till 3 mm tjocklek och bredd 1500 mm.

Man kan grovt dela in de kallvalsade stålen i:

  • Mjuka stål för pressning – för enklare till mer avancerade press- och bockningsoperationer, där i regel inga större krav ställs på hållfastheten.
  • Konstruktionsstål där krav ställs på god formbarhet i kombination med hög hållfasthet.

 
Kallvalsad plåt kan dessutom definieras av ytkvalitet, ytutseende och anoljning.
 

Mjuka stål

EN 10130/SSAB
DC01/Docol 200 för enkel pressning, bockning och falsning.
DC03/Docol Form 03 för medelsvår pressning.
DC04/Docol Form 04 för krav på hög pressbarhet.
DC05/Docol Form 05 för avancerad formning med bästa pressbarhet vid dragpressning.
DC06/Docol Form 06 för avancerad formning med bästa pressbarhet vid såväl drag- som sträckpressning.
Docol Form 07 för mycket avancerad formning med absolut bästa pressbarhet vid såväl drag- som sträckpressning.

Höghållfasta stål

Docol LA för enklare pressning och formning, där bockning ingår. LA-stålen kännetecknas av hög sträckgräns i kombination med god formbarhet. LA-stålen har garanterade min- och maxvärden på hållfasthet.

Docol DP/DL genomgår en speciell värmebehandling. Detta ger DP/DL-stålen unika formningsmöjligheter i kombination med hög styrka i slutprodukten. DL-stålen har en större skillnad mellan sträck- och brottgräns än DP-stålen, vilket innebär att DL-stålen har ännu bättre formbarhet än DP-stålen. Sluthållfastheten i färdig detalj uppnås genom deformationshårdnande vid bearbetning samt varmhårdnande i samband med lackering.

Docol RP/BH är ett fosforlegerat stål för pressning. RP/BH-stålen är det mest formbara av de höghållfasta stålen. Speciellt lämpliga vid dragpressning. I likhet med DP-stålen uppnås sluthållfastheten efter bearbetning och lackering. BH-stålen har garanterade minsta sträckgränsvärden efter töjning 2% och värmning 170° i 20 minuter.

Specialprodukter

Kallvalsad plåt kan dessutom erhållas i stålsorter avsedda för specifika ändamål, som doppförzinkning, emaljering med mera.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use