Intyg

EN 10204:2004, antagen av CEN 2004-08-08

SVENSK STANDARD
SS-EN 10204:2005
Fastställd 2005-04-08
Utgåva 3

 

Fetstilsmarkerade intygstyper är de vi vanligtvis kan erbjuda

Intygstyp

Benämning

Förklaring

2.1 Identitetsintyg Dokument i vilket tillverkaren, utan att ange provningsresultat intygar att de levererade varorna överensstämmer med bestämmelserna i köpeavtalet.
2.2 Kvalitetsintyg Dokument i vilket tillverkaren intygar att de levererade varorna överensstämmer med bestämmelserna i köpeavtalet och i vilket han lämnar resultat grundade på icke-specifik kontroll och provning.
3.1 Provningsintyg Dokument utfärdat på grundval av kontroll och provning utförd enligt de tekniska specifikationerna i köpeavtalet eller i officiella bestämmelser och motsvarande tekniska regler. Provningen skall utföras på de levererade produkterna eller på produkter i de kontrollparti, av vilket leveranspartiet utgör en del. Intygstyp 3.1 utfärdas av den från tillverkningsavdelningen oberoende kontrollavldeningen och bekräftas av en av företaget auktoriserad representant som är oberoende av tillverkningsavdelningen.
3.2 Provningsintyg Dokument (provningsintyg) som bekräftas enligt särskild överenskommelse av såväl auktoriserad representant för tillverkaren som auktoriserad representant för köparen i enlighet med bestämmelserna i köpeavtalet.


 

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use