För dig som studerar

Tibnor är en del av SSAB-koncernen. Du som idag studerar vid universitet eller högskola är välkommen att kontakta SSAB-koncernens representanter i samband med universitetens eller högskolornas arbetsmarknadsdagar. SSABs representanter arbetar där för hela koncernen. Nämner du Tibnor till dem, så får du information om aktuella uppdrag hos oss.

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use