Korta ledtiden

För att minska ditt behov av egna lager erbjuder vi plats i färdigvarulager för komponenter som vi, eller någon av våra partners, har vidareförädlat och produktionsanpassat enligt dina behov. Vi sköter lagerhållningen och ser till att produkterna är redo att levereras direkt in i din tillverkning after avrop.

På det här sättet kan du enkelt minska ledtiderna. Det enda du behöver göra är att teckna ett avtal med oss.
 

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use