Distribution

Oavsett vilket leveranssätt som är aktuellt för dig kan vi alltid erbjuda en kostnadseffektiv distribution med en rad fördelar.

 Lagerleveranser

 • Samlad leverans av alla beställda lagerprodukter oavsett produktslag 
 • Schemalagda leveranser med hög tillförlitlighet 
 • Hög fyllnadsgrad genom geografiska distributionsområden, leder till minskad miljöpåverkan 
 • Vi kan leverera dagen efter order (med få geografiska undantag) 
 • Få hanteringar – minskar risk för skador på produkten 
 • Långsiktighet – våra transportörer och deras chaufförer förstår våra kunders behov 
 • Uppföljning – vi följer upp vårt distributionssystem kontinuerligt när det gäller service, effektivitet, kvalitet och miljö

 

 Kundanpassade direktleveranser

 • Ledtid, produkt och leveransort definieras 
 • Lämpligt transportsätt väljs i samråd med kunden 
 • Vi har lång erfarenhet av både järnväg, båt, bil och flyg 
 • Våra transportspecialister kan ta fram den bästa lösningen

 

 Anpassade direktleveranser

 • Effektiv lastning, transport och lossning
 • Trafiksäkert med minimerad risk för skada på produkten
 • Väderskyddade transporter 
 • Kranförsedda fordon finns att tillgå
 • Anpassad utrustning vid omlastning
 • Storstadskrav uppfylls när det gäller miljözoner och måttbegränsningar
Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use