Diagonalavvikelse / Rätvinklighet

Klippta ämnen

Diagonalavvikelse max 1,50mm oavsett klipplängd.

Avvikelsen från rätvinklighet, R, är den rätvinkliga projektionen av en tvärkant mot en längskant.
Avvikelsen från rätvinklighet får EJ överstiga 1% av plåtens verkliga bredd, b.
 

Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use