Balk

Balk (eng = Beams eller Sections) är ett samlingsnamn för profiler utvecklade med avsikten att bära mekanisk last i byggnadsverk, fordon och maskiner.

H-balk

Klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett liggande H, därav namnet. Profilen består av två huvudsakliga lastbärare, så kallade flänsar, vilka sammanfogas av det så kallade livet.

Vi lagerför två typer:

  • HEA med tunnare gods.
  • HEB med tjockare gods.

Det finns även en ännu tyngre balk som kallas HEM.

I - balk

Klassisk profil i bärande byggnadsverk. Har ett tvärsnitt som liknar ett I, därav namnet. Profilen liknar H-balken men har ett smalare och betydligt högre liv. Vi lagerför som standard så kallad IPE-balk.

U-balk

Klassisk profil i bärande byggnadsverk. Den har ett tvärsnitt som liknar ett liggande U, därav namnet.

Vi lagerför två typer:

  • UNP som är en äldre standard.
  • UPE är en nyare standard med parallella flänsar för enklare sammanfogning.
Tibnor, Sundbybergsvägen 1, Solna  |  Postadress: Box 600, 169 26 Solna  |  Tel: 010-484 00 00  |  Fax: 010-484 00 75  |  E-post: info@tibnor.se
Användarvillkor | Terms of use