5
15 december 2017 14:15 CET

Mikael Nyquist, TIbnors vd: "Det pågår en global och europeisk tillväxt i ekonomin"

En klar förbättring i efterfrågan och en uppgång i volymerna. 2017 har varit ett positivt år och Tibnor ser med tillförsikt fram emot 2018. 
– Oavsett vilka teknikval som görs så kommer industrin att behöva stål och metall, säger Tibnors vd Mikael Nyquist.

Efter några pressade år inom industrin börjar hela den nordiska industrisektorn att återhämta sig, något Tibnor har märkt av under 2017. 
– Sammantaget har vi sett en klar förbättring i efterfrågan och en uppgång i volymerna i alla länder där vi verkar under 2017, säger Mikael Nyquist.

Vilka sektorer är det som driver den här utvecklingen?
– Framförallt bygg- och fordonsindustrin som båda har en stark underliggande efterfrågan, men vad vi ser nu är att också övriga industrisegment återhämtar sig.

Vilka prognoser gör Tibnor när det gäller utvecklingen 2018?
– Tittar vi på makrobilden ser vi att det pågår en global och europeisk tillväxt i ekonomin, och eftersom nordisk industri är exportberoende och är avhängiga av hur det går globalt sett så är det här positivt för våra kunder. Både fordonsindustrin men också gruvindustrin, transportindustrin, ja en stor del av den exportindustri som vi har i Norden presenterar nu positiva prognoser som vi kan ta del av. Vår framgång bygger på våra kunders framgång.

Vad kommer Tibnor att göra under strategiperioden 2018-2020 för att stötta kunderna i deras framgång?
– Det första och mest basala är att vi även fortsatt kan leva upp till vårt kundåtagande. Vi ska ha en stabilitet på utlovade ledtider, vi ska ha bra leveranssäkerhet och god kvalitet, det vill säga leverera det som kunderna förväntar sig.

Vad kommer Tibnor att göra utöver det?
– När vi tittar på vårt sammantagna erbjudande gäller det att ha en bredd både när det gäller stål och metaller i olika former, men också när det gäller olika typer av produktionstjänster där vi bearbetar materialet på ett eller annat sätt. Det här är två viktiga bitar som efterfrågas av våra kunder och därmed är viktiga för oss, och vi har också ett brett utbud tvärs över hela Norden som särskiljer oss i konkurrensen.

Många branscher påverkas av megatrender, hur ser det ut för Tibnor?
– Vi känner redan av att digitalisering blir allt viktigare för våra kunder och vi jobbar hårt för att utveckla olika digitala kanaler som till exempel vår Webshop där vi kan möta och serva våra kunder. Och något som syns också är miljö och hållbarhet, och där kan vi hjälpa t ex fordonsindustrin med att spara bränsle och vikt med olika specialstål.  Men likaväl kan vi genom gemensam utveckling nå ännu effektivare och miljövänligare lösningar genom optimerad materialanvändning och bearbetningstjänster som sparar resurser i produktion.

Vad skulle du säga är ”hemligheten” för en fortsatt konkurrenskraftig nordisk industri?
– Att vi och alla andra aktörer inom värdekedjan samverkar och verkligen nyttjar varandras kompetens och förmågor, allt från tillverkare till distributörer och hela vägen ut till kunderna. Därför vill jag tacka alla våra kunder och leverantörer för ett gott samarbete under 2017, och önska alla en god jul, ett gott nytt år och ett lyckosamt 2018.


Mikael Nyquist