5
Kontakta oss
Begäran om kontakt

About you:

* Obligatoriskt
21 november 2017 09:45 CET

Säkerhet är allas ansvar på Tibnor

 

På Tibnor inkluderas hela personalen i säkerhetsarbetet. ”Säkerhetsarbetet är vår gemensamma sak" och "Säkerhet först!" är vår gyllene regel som vi kämpar för varje dag.  För kunderna innebär det att de ska kunna känna sig trygga med produkter och leveranser", säger Riikka Heiniemi, säkerhetsansvarig på Tibnor. 

Inom industrin har säkerhetsfrågor traditionellt sett hört till produktionen, men från och med i år har Tibnor satsat på ett nytt fokusområde: Säkerhet är till för alla.

”Vårt mål, och vårt gemensamma mål tillsammans med moderbolaget SSAB, är att bli världens säkraste stålföretag och det kräver att hela företagets kultur genomsyras av säkerhetstänkande. Det innebär att alla avdelningar ska vara delaktiga, även personalavdelningen, inköp, försäljning och så vidare”, säger Riikka Heiniemi, säkerhetsansvarig för alla Tibnors enheter i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. 

En konkret åtgärd för att få alla inkluderade är att varje medarbetare ska delta i minst fem säkerhetsåtgärder varje år. Det kan till exempel vara att ha en säkerhetsstund med  sitt team, ta del av en säkerhetsrond eller att rapportera någonting om säkerhet. Uppföljning är en del av agendan på veckomötena.

”Traditionellt har det varit en enskild person, ofta förmannen eller skyddsombudet, som förväntats se till att arbetsplatsen är trygg. Nu har istället varje anställd en skyldighet att hålla ögon och öron öppna för att identifiera risker och att minimera och eliminera dem enligt principen om kontinuerlig utveckling. Att arbeta tillsammans ger oss mer kraft att genomföra ändringar”, säger Riikka. 

Den 9 november firades Tibnors årliga Säkerhetsdag.

Riikka berättar: ”Då stannar varje anställd upp och funderar kring säkerhetsfrågor. Olika enheter inom Tibnor ordnar egna program. Det kan handla om allt från snabbkurser i hur man använder en skumsläckare till iscensatta risker som ska identifieras på arbetsplatsen.”


Säkerhetstänkandet sträcker sig också långt utanför Tibnors inhägnader.

”Vi har till stor del samma utmaningar som våra kunder, också vad säkerhet beträffar. En sak som vi lyfter fram speciellt inom försäljningen är att kunderna ska kunna lita på att våra produkter, leveranser och förpackningar håller hög klass och är säkra”, säger Riikka.

Hon påminner om att säkerhetsarbetet har en lång tradition inom Tibnors enheter, men det är ett arbete som aldrig tar slut. ”Under åren har vi kontinuerligt sett till att fysiskt minimera risker, vi har kapslat in farliga maskiner och sett över säkerhetsavstånd. Nu går vi in för att skapa en gemensam attityd. De sista stegen är alltid de svåraste. När det gäller säkerhet måste man vara ödmjuk”, konstaterar Riikka Heiniemi.

Riikka Heiniemi